Cenník našich služieb

Vaše požiadavky na cenové kalkulácie adresujte na e-mail: ekonom@uctoamzdy.sk.

Jednoduché účtovníctvood €20/mesiac položkovite: 0,25 € / 1 zápis v peňažnom denníku

Ceny sú uvedené bez DPH.

15,-€
Spracovanie daňového priznania k DPH
od 50,-€
Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu DPFOB
25,-€
Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu DPFOA

Vedenie daňovej evidencie: dohodou (v cene je zahrnuté aj daň. priznanie k dani z príjmov)

Mám záujem
Podvojné účtovníctvood €20/mesiacpoložkovite: 0,25 € / 1 zápis v hlavnej knihe

Ceny sú uvedené bez DPH.

15,-€
Spracovanie daňového priznania k DPH

50,-€
Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu DPFOB
25,-€
Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu DPFOA

100,-€
Spracovanie daňového priznania k dani z priíjmu

Vedenie daňovej evidencie: dohodou (v cene je zahrnuté aj daň. priznanie k dani z príjmov)


Počet položiek / mesiac Paušálna cena

do 50 / 20,00 €

do 100 / 60,00 €

nad 100 / položiek dohodou


Paušálna cena obsahuje:

Kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov

Spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo Vedenie hlavnej knihy

Vedenie hlavnej knihy a analytickej evidencie

Vedenie účtovného denníka

Vedenie pokladničnej knihy

Vedenie knihy prijatých a vydaných faktúr, vrátane evidencie neuhradených faktúr a splatností

Evidencia majetku na kartách majetku

Poradenstvo

Evidencia DPH


Ceny sú uvedené bez DPH.

Mám záujem
Mzdy a personalistika10zavedenie novej firmy vrátane všetkých registrácií

Ceny sú uvedené bez DPH.

7,- €
Mzdy kompletne za zamestnanca

Mám záujem