Ďaľšie služby

Poskytujeme aj vypracovanie:

daňového priznania k dani z motorových vozidiel
administratívne práce
vypracovanie podkladov pre banky
vypracovanie štatistických hlásení
intrastat hlásenia
vykonávame dozor nad vami spracovávaným účtovníctvom