Revízia a rekonštrukcia

Naša spoločnosť zabezpečuje revíziu účtovníctva s upozornením na obsahové nedostatky a prípadné riziká. Taktiež vykonávame rekonštrukciu účtovníctva s vyplnením prípadných opravných priznaní, hlásení a výkazov.