Nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia.

Emerson, R. W.

Čo robíme lepšie ako iné spoločnosti

Spoločnosť OTDS TRADE, s.r.o. pracuje v oblasti účtovníctva od roku 2008. Jej predmetom je komplexné vedenie účtovníctva (podvojné, jednoduché a mzdové), poradenstvo a nadväzujúce ekonomicko-poradenské činnosti, kde nepretržite napredujeme vo svojom odbore.

Naša klientela

Naša klientela predstavuje určitý počet podnikateľských subjektov, ktorým spracovávame účtovníctvo, ako aj personálnu agendu. Naša firma sa zameriava na účtovné, ako aj na administratívne práce. Poradenskú činnosť poskytujeme v rámci našich klientov.

Priority

Hlavnou prioritou je, aby služby poskytované klientom naplnili v maximálnej miere ich očakávania. Neustále sa snažíme našu ponuku a rozsah služieb aktualizovať a zlepšovať. Účtovníctvo spracovávame v programe MRP Brezno, avšak ovládame aj program Pohoda Stormware, I6 Cybersoft, Axapta.